ऐन,नियमहरु

  • वर पिपल सम्बन्धित ऐन-२०७५ : डाउनलोड
  • होमस्टेमा पर्यटन बिकास तथा पूर्वाधार ब्यवस्थापन गर्न पुँजीगत अनुदान दिने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ : डाउनलोड
  • होमस्टे संचालन कार्यविधि, २०७५: डाउनलोड
  • ढुंगा,गिट्टी,बालुवा उत्खनन, संकलन,क्रसिंग र बिक्रिवितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र संचालनलाई ब्यवस्थित गर्ने कार्यविधि,२०७५ : डाउनलोड

संघीय सरकार